Pomembno vprašanje pri vsakem, dragem ali poceni prevodu je, ali nam cena lahko zagotovi kakovost prevajanja?
Glede na številne izkušnje s prevajanjem, dragi prevodi še ne zagotavljajo kakovosti, ravno tako pa se lahko tudi poceni prevodi izkažejo za nadvse kakovostne. Celo več, kakovostni prevodi največkrat namreč sploh niso pogojeni s ceno prevajanja. Enako pa velja tudi za hitrost prevajanja, hitri prevodi so ravno tako lahko zelo kakovostni, medtem ko počasno prevajanje nikakor ne prinaša nujno visoke kakovosti prevodov.

Ključni dejavnik kakovostnega prevajanja v prvi vrsti predstavljajo bogate izkušnje in izredno široka razgledanost, predvsem pa obsežno jezikovno znanje prevajalca. Mnoge prevajalske agencije se hvalijo, da pri svoji prevajalski dejavnosti uporabljajo pomoč strojnega prevajanja, kar pa pogosto pomeni zgolj to, da zaradi tega lahko prevedejo večji obseg besedil naenkrat, kar pa se negativno odraža na ustreznosti in kakovosti prevodov. V tem zadnjem primeru gre torej za oglaševalski pristop, ki naj zagotovi občutek nezmotljivosti prevajalca, kar pa je že samo po sebi paradoks. Prevajanje namreč ni sterilno in mehanično opravilo, saj zahteva veliko mero ustvarjalnosti, inovativnosti, celo domišljije, poteka pa v stalnem dialogu med prevajalcem in prevajanim besedilom. Zaradi tega so prevodi kompleksne in zaokrožene celote, vendar pa to obenem pomeni, da se v procesu prevajanja lahko prikradejo tudi napake.

Bistvenega pomena je torej, da prevajalec po opravljenem prevodu opravi še dodatno lektoriranje prevoda, kar naj bi prevajalska agencija opravila brezplačno, kot del samega prevoda oziroma v dogovorjenem okviru cene prevajanja. To seveda nikakor ni samoumevno, a bi lahko brezplačno lektoriranje prevoda uporabili kot eno od ločnic med dragimi in poceni prevajalskimi uslugami. In s tem pridemo do bistva glede razlik v cenah prevodov: cene prevajanja so odvisne predvsem od notranje organizacije posameznega prevajalskega servisa oziroma od racionalizacije in optimizacije prevajanja ter poslovanja. Zato bi lahko trdili, da kakovostni prevodi nimajo veliko opraviti z višjo ali nižjo ceno, saj večina stroškov nastane zaradi dejavnosti, ki s prevajanjem nimajo neposredne zveze. Glavnega pomena je torej kakovost prevajalca, pri čemer morda lahko pri prevajanju uporablja različne pripomočke, a končna kakovost prevoda je odvisna predvsem od njega samega.